Valsplat

Valsplat – Usability testen

Gastsprekers Lisa en Isabel 08.45 – 11.00, 12 december 2017

Op dinsdagochtend kwam Valsplat langs om meer te vertellen over Usability testen. Lisa en Isabel zijn daar werkzaam geweest als stagiair. Zij hebben hier ervaring opgedaan over omgaan met respondenten, testen voorbereiden, testen en inzichten verkrijgen.

Valsplat heeft meegewerkt aan interessante projecten, zoals het testen van een interactieve museum. Hierbij werd eyetracking toegepast om te kijken waar de bezoekers naar kijken, wat de aandacht trekt en wat niet. Daarnaast lopen bezoekers in dit museum rond met een audio en kunnen zij gebruik maken van een app. De audio verteld over wat er te zien is en de app kon worden gebruikt om bijvoorbeeld schilderijen te zoeken.

Bij Valsplat wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodieken om een goed usability test uit te voeren. Een van de belangrijkste tips die ze meegeven is dat de respondenten/doelgroep wel echt affiniteit moet hebben met het onderwerp. Testen moeten niet met tegenzin worden gedaan of afgeraffeld worden om bruikbare data te verkrijgen.

Andere tips die werden gegeven waren:

  • Stel vooraf aantal scenario’s die wilt doorlopen om goed in te leven: (scenario) Kun je laten zien hoe je dat zou aanpakken?
  • Maak gebruik van aandachtspunten: bijv worden filters opgemerkt en gebruikt?
  • Maak gebruik van voorvragen: Wat vind jij belangrijk aan…?
  • Maak gebruik van navragen: Wat vond je ervan? Wat ging goed/fout? Wat is je bijgebleven? Hoe zou je dit beter kunnen?

Tot slot werd een nieuwe manier laten zien om gedrag in kaart te brengen. In plaats van persona’s werd er gebruik gemaakt van stereotype. Andere stereotype hebben namelijk andere behoeften(zie figuur 1). Mensen die bijvoorbeeld veel tijd hebben en boodschappen doen en mensen die direct vanuit werk komen en het al laat is hebben verschillende behoeften wat betreft koken.

 

                   fun

                     ↑

Gepland ←    → spontaan

                     ↓

           functioneel

 

Figuur 1: Stereotype indelen