Design ethnography

Gastspreker Theo Rooden maandag 20 november 10:30 – 13:00

Tijdens dit hoorcollege zijn er een aantal technieken besproken die ons kunnen helpen bij het behoeften en usability onderzoek. De technieken die onder anderen besproken zijn: naturalistisch observeren, observeren in gebruiksonderzoek, etnografie en een aantal andere technieken. Er zijn veel tips gegegeven die worden meegenomen in de voortgang van deze minor.

Naturalistisch observeren Dit is een manier van observeren die vaak aan het begin en aan het eind van een onderzoek wordt gedaan. Er wordt gekeken naar het gebruik van een product in het dagelijks leven. Hier wordt de observatie aangevuld met gesprekken en interviews om de gebruikers beter te begrijpen.

Observeren in gebruiksonderzoek Hier wordt er specifiek gekeken naar de use actions die een gebruiker doet. Daarnaast wordt er gekeken naar de context waar de gebruiker deze acties onderneemt. Wat ook een belangrijk onderdeel van de observatie is, is kijken in welke gemoedstoestand de gebruiker is. Is de gebruiker bijvoorbeeld gehaast, gestresst of heeft de gebruiker alle tijd?

Er is kennisgemaakt met twee afbeeldingen die iets zeggen over hoe de doelgroep te bereiken is. Dit zijn misschien drie open deuren, maar het is goede opfrisser. De drie beschrijvingen staan hieronder beschreven:

-Als je wil weten wat mensen te zeggen hebben, dan is het handig om een interview in te zetten. -Als je wil weten wat mensen doen of gebruiken, dan is het handig om een observatietechniek in te zetten. -Als je wil weten wat mensen voelen of dromen, dan is een goede manier om probes in te zetten. Hier kan je de respondent een opdracht geven zoals een dagboek bijhouden waar ze in opschrijven wat ze voelen en dromen.

In het college hebben we onze interviewtechniek aangescherpt met een oefening. In deze oefening was er weinig tijd om een interview voor te bereiden. Het was de bedoeling om erachter te komen wat het ontbijtritueel is van de interviewee. Na een bespreking van de bevindingen, werden we geïnspireerd om verder te zoeken naar algemene vragen of topics. Hoe motiveer je een interviewee om een beschrijving te geven over het persoonlijke ontbijtritueel, waar mag je diegene voor wakker maken?

Interviewen is een belangrijke techniek voor een ontwerper, om achterliggende gedachten van de gebruiker te begrijpen. In dit college zijn wij ook bezig geweest met het observeren van een filmpje. Eerst had iedereen geobserveerd zonder een specifiek doel. Daarna werd hetzelfde filmpje geobserveerd met een doel dat de observator had gespecificeerd.

Dit zijn basale manieren van field research die een ontwerper kan inzetten. Er zijn ook veel manieren die hierop zijn gebaseerd, maar op een creatieve manier kan worden ingezet. Als een ontwerper werkt onderzoek alleen, wanneer technieken worden ingezet die bij de ontwerper passen.

We hebben geleerd wat het verschil is tussen naturalistisch observeren en observeren in gebruiksonderzoek. We hebben onze interview en observatietechnieken aangescherpt. We zijn geïnspireerd om niet voor de meest voor de handliggende onderzoeksmethoden te gaan, maar voor de meest passende manier. De manier moet bij ons als usability experts passen en het moet passen bij het product dat wordt getest.