Is het web wel voor iedereen?

10:30 – 13:00, 18 december 2017 Gastcollege Peter en Marnix (toegankelijkheid) “Google is ook blind, doof en beperkt” Dit gastcollege had als onderwerp toegankelijkheid binnen interfaces. Toegankelijkheid houdt in dat een interface ook te gebruiken is door mensen met een beperking. Dit kunnen permanente beperkingen zijn zoals blindheid maar ook tijdelijke beperkingen zoals een gebroken […]