Standaard een usability test, expert review of beiden?

Debat

Op donderdagochtend was LAB lounge in debat tegen een ander usability expert groep. De stelling luidt:  Binnen usability-onderzoek is een combinatie van een expert review en een usabilitytest met gebruikers de standaard die een usability-expert een opdrachtgever zal adviseren.

Voor ieder team was er één minuut de tijd om te openen met de beste argumenten. Ons team opende het debat met: Het is handig om met expert review te beginnen, want dan krijg je als expert zelf al inzicht in de interface en kan je vanuit daar bij de usability test extra de focus leggen op de problemen die daaruit voortkomen. Met alleen een expert review test je niet bij de gebruikers. Door de gebruikers niet betrekken in de test dan kan je niet met zekerheid zeggen of de interface aansluit bij de behoefte/doelen wensen gebruiken van de doelgroep en waar de problemen liggen.

De opening van de tegenpartij was dat zij niet geloofden in standaarden, dat het per situatie verschilt en het ligt aan verschillende variabelen zoals tijd en geld.

Het debat ging als een soort tenniswedstrijd op en neer er zijn mooie argumenten uitgewisseld, hoogtepunten binnen het debat waren:

-Het gaat niet om wat het goedkoopst is, het gaat om wat het beste is.

-Wanneer er alleen een expert review wordt ingezet, hoe waarborg je dan een user centred design?

-Als er alleen een usability test wordt gedaan test je een product met fouten die er makkelijk uit konden worden gefilterd.

-Met een expert review kom je er nooit achter hoe vaak gebruikers ergens tegenaan lopen.

-Gebruikers kunnen soms kleine problemen vermijden tijdens een test en de taak volbrengen, maar deze problemen zijn er wel degelijk en zorgen voor irritatie. Het is ook zo dat gebruikers soms niet goed zijn in het verwoorden van problemen dat ook duidelijk is wat ze hier praktisch mee bedoelen.

Natuurlijk is het altijd lastig om 100% voor of tegen een stelling te zijn. Het mooie aan dit onderwerp is dat er geen goed of fout is. Waar we wel van hebben geleerd is om kritisch te blijven, is een expert review eigenlijk wel een goedkope manier van testen?